február 18 2017 0Comment

Novela o energetickej hospodárnosti budov zvyšuje príspevok na zateplenie domu.

Tohtoročný plán zavádzania nových legislatívnych zmien spojených s bývaním sa vo februári začal napĺňať. Ako prvý prišiel na rad štátny príspevok na zateplenie starších rodinných domov, ktorý bude odteraz ešte štedrejší.

Je to už zopár dní, čo sa verejnosť začala oboznamovať s novými podmienkami príspevku na zateplenie starších rodinných domov. S príchodom februára totiž vláda schválila návrh novely zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorou sa upravia podmienky jeho poskytovania. Pre žiadateľov to znamená viac peňazí a jednoduchší prístup k získaniu podpory na obnovu svojho domu.

Výška príspevku vzrastie na 8 000 €

Hlavným bodom novely je zvýšenie príspevku z pôvodných 6000 na 8000€. Majitelia domov tak budú môcť využiť ešte viac peňazí na zateplenie domu a výmenu tepelného zdroja, pričom podľa nových podmienok stúpne aj hranica oprávnených nákladov z 30% na 40%.  Akurát sa nemení spôsob spätného preplácania výdavkov, takže žiadatelia musia najprv použiť vlastné zdroje, ktoré im štát preplatí neskôr.

500 € na dokumentáciu a certifikáciu bez zmeny  

Žiadateľ, ktorému sa podarí získať dotáciu, má okrem vyššie spomínanej sumy k dispozícií aj ďalšie peniaze. Súčasťou príspevku je 500€ dotácia vyčlenená na projektovú dokumentáciu a energetický certifikát. Práve vďaka týmto dokumentom vzniká záruka, že obnova domu má prínos pre lepšiu energetickú efektivitu a podporu trvalo udržateľnej výstavby

Pri posielaní žiadosti bude menej administratívy

Okrem zvyšovania príspevku prichádza zmena aj po administratívnej stránke. Týka sa najmä žiadosti, ktorá je zaťažená množstvom príloh, čo sa po uplatnení novely zmení. Predstavitelia síce  nekonkretizovali, ktoré prílohy budú z podmienok získania príspevku úplne vylúčené, no žiadatelia sa môžu spoľahnúť na čiastočné odbremenenie.

Ak sú štatistiky vládneho kabinetu správne, zo zhruba 800 000 slovenských rodinných domov je zateplená už viac ako tretina. Aktuálne údaje hovoria o 35% podiele, ktorý by mal aj vďaka zvýšeniu príspevku naďalej rásť. Žiadatelia sa tak môžu pripraviť na viac štátnych peňazí a od 1.júna, kedy novela nadobudne účinnosť, majú príležitosť získať na zateplenie až 8000€.

 

Text : Róbert Bosák

Foto : stenli.eu, 123dopyt.sk, montovany-dom.eu, energie-portal.sk

webmaster