Výstavba a rekonštrukcia objektov

Výstavba a rekonštrukcia objektov

Výstavba a rekonštrukcia objektov. Zabezpečujeme výstavbu a rekonštrukcie objektov v najvyššej kvalite a za prijateľné ceny.

Naša stavebná firma už viac rokov úspešne podniká v oblasti stavebných a rekonštrukčných prác. Hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti pozemných stavieb komplexnou formou. Ponúka práce od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu. Ponuka technickej pomoci pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre obstarávateľa stavby je najspoľahlivejšou metódou pre dosiahnutie optimálneho riešenia po všetkých stránkach.

Vďaka dlhodobej skúsenosti, vysokej odbornosti a zručnosti našich pracovníkov Vám ponúkame zabezpečenie kompletnej realizácie v súlade s Vašimi požiadavkami. Zameriavame sa hlavne na výstavbu a kompletné rekonštrukcie administratívnych a výrobných objektov, bytových a rodinných domov, ako aj prístavby a stavby objektov rôzneho využitia.

Stavebné práce od nás!

Zaoberáme sa výstavbou a rekonštrukciou stavieb: rodinné domy, občianske budovy, priemyselné objekty. Okruh činnosti tiež tvoria: búracie a demolačné práce, úpravy terénnou – zemné práce Mnohoročné skúsenosti v stavebníctve zaručujú spokojnosť zákazníka v každom smere. Mnohokrát overená efektívna organizácia práce umožňuje poskytovať kvalitné služby so zárukou.
Postavíme Vám rodinný dom za cenu bytu. Presvedčte sa, že máme bezkonkurenčné ceny. Pripravíme Vám cenovú ponuku zadarmo.

V prípade, že sa jedná o rekonštrukciu objektu (priestoru), ku ktorému neexistuje pôvodná výkresová dokumentácia, zabezpečujeme zameranie objektu spolu s fotodokumentáciou. Výstupom je výkresová dokumentácia pôvodného stavu, ktorá slúži ako podklad pre nasledujúce stupne projektu. Vieme zabezpečiť aj geodetické zameranie objektu a parcely, alebo inžiniersko-geologický prieskum územia. V prípade nejasných statických pomerov, vieme zabezpečiť statický posudok na pôvodný objekt.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.