Naše Služby

Naše služby.

Naše služby – zabezpečujeme výstavbu a rekonštrukcie objektov v najvyššej kvalite a za prijateľné ceny. Naše služby ponúkajú zabezpečenie kompletnej realizácie v súlade s Vašimi požiadavkami. Zameriavame sa hlavne na výstavbu a kompletné rekonštrukcie administratívnych a výrobných objektov, bytových a rodinných domov, ako aj prístavby a stavby objektov rôzneho využitia.

Naša stavebná firma už viac rokov úspešne podniká v oblasti stavebných a rekonštrukčných prác. Hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti pozemných stavieb komplexnou formou. Ponúka práce od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu. Ponuka technickej pomoci pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre obstarávateľa stavby je najspoľahlivejšou metódou pre dosiahnutie optimálneho riešenia po všetkých stránkach.

Vypracujeme projekt pre všetky druhy stavieb. Od návrhu, cez dokumentáciu pre stavebné povolenie až po realizačný projekt.

Financovanie nami realizovaného rodinného domu prebieha vždy podľa dopredu dohodnutých podmienok, ktoré sú zakotvené v zmluve o dielo.

Návrhy projektov v tejto sekcií môžete upravovať podľa Vašich požiadaviek a to úplne bezplatne. Urobíme vám projekt na mieru.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.