Prečo stavať s nami ?

Vypracovanie projektov

Vypracovanie projektov – zabezpečujeme podľa objednávky investora projektovú dokumentáciu všetkých druhov pozemných stavieb, vrátane profesii.

Fáza výberu projektovej dokumentácie stavby

Vypracovanie projektov má spĺňať vaše požiadavky bývania a zároveň regulatívy vydané obcou. Je to dôležitý krok pre naplnenie Vašej predstavy o bývaní. Pri voľbe typu a tvaru domu môžete využiť ponukové katalógy rodinných domov prípadne sa môžete obrátiť sa na projektanta (architekta) a požiadať o vypracovanie projektu „na mieru“ podľa vašich predstáv.

Náš dynamický profesionálny kolektív architektov a projektantov

sa stále usiluje o to, aby predstava a vkus investora bola stopercentne premietnutá do konštrukcií projektovej dokumentácie a to aj pri stanovenom investičnom rámci.

Výstavba a rekonštrukcia – zahŕňa revitalizáciu pozemných stavieb: rodinné domy, občianske budovy, priemyselné objekty. Okruh činnosti tiež tvoria: búracie a demolačné práce, úpravy terénnou – zemné práce.

Ing. Kristián Farkas f-project – Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vizualizácie, poradenstvo, +421 905 420 192 kristian.farkas1@gmail.com

F-project je tá správna voľba pre Vás!

Projekčná a architektonická kancelária vám vypracuje projekt pre všetky druhy stavieb. Od návrhu, cez stavebné povolenie až po realizačný projekt. Od projektov cez inžiniersku činnosť až po realizáciu všetko pod jednou strechou.

Projekčná kancelária f-project Vám ponúka:

– vypracovanie štúdií
– vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné povolenie
– vypracovanie realizačných projektov
– zabezpečenie profesií
– vizualizácie exteriéru a interiéru
– osadenie katalógových projektov
– poradenstvo a inžinierska činnosť
– realizácia stavieb

Vypracovanie projektov

Váš ideálny projekt !

Každý má svoje vlastné predstavy

o svojom rodinnom dome. Preto pripravíme pre Vás dom podľa vlastných predstáv. Vieme zrealizovať aj tie najodvážnejšie predstavy za prijateľnú cenu.

Naši odborníci na stretnutiach so záujemcami o výstavbu úsporných rodinných domov nájdu tie najoptimálnejšie riešenia. Architekt vytvorí pre klienta projekt šitý na mieru.

Naša spoločnosť sa zameriava na murované domy z najmodernejších klasických stavebných materiálov.

Ako na to ?

Úvodné stretnutie

Najlepšie je osobné stretnutie na mieste stavby. Obzrieme si riešený objekt či parcelu, vypočujeme si predstavy investora, na vlastnej koži pocítime čaro miesta. Priamo z prvej ruky tak máme podrobný obraz o rozsahu a možnostiach, ktoré sa tu skrývajú.

Je dobré si s investorom prejsť všetky potrebné podklady a vypočuť si jeho požiadavky na budúcu stavbu. Na základe tohto stretnutia navrhneme rozsah ponúkaných služieb s cenovou ponukou a po dohode s investorom dôjde k podpisu zmluvy.

Zdokumentovanie pôvodného stavu

V prípade, že sa jedná o rekonštrukciu objektu (priestoru),

ku ktorému neexistuje pôvodná výkresová dokumentácia, zabezpečujeme zameranie objektu spolu s fotodokumentáciou. Výstupom je výkresová dokumentácia pôvodného stavu, ktorá slúži ako podklad pre nasledujúce stupne projektu.

Vieme zabezpečiť aj geodetické zameranie objektu a parcely, alebo inžiniersko-geologický prieskum územia.

V prípade nejasných statických pomerov, vieme zabezpečiť statický posudok na pôvodný objekt. atelier yesss koncepčný návrh

Koncepčný návrh

Projekt sa začína tvoriť v širších súvislostiach.

V prvej fáze sa navrhne základný koncept a celkové rozloženie objemov a priestorov. Koncept je kľúčový, pretože od neho sa odvíja všetko ďalej. Keď sa Vám raz zunuje tapeta, dá sa ľahko vymeniť, ale celkovo zle rozvrhnutý priestor sa ťažko a nákladne upravuje.

Architektonická štúdia (AŠ)

Architektonická štúdia

je spolu s Koncepčným návrhom kľúčovou zložkou našej práce. Riešime celkový návrh od širších súvislostí, celkovú dispozíciu cez farebnosť až po interiérový dizajn. Prostredníctvom vizualizácií a animácii sa snažíme o čo najväčšiu názornosť nášho návrhu nie len pre nás, ale aj pre investora.

Patrí medzi najdôležitejšie časti pri navrhovaní stavby. V tejto fáze sa musia zosúladiť Vaše požiadavky a technické možnosti riešenia. Následne sa spravuje dispozičné riešenie/pôdorys so zariadením/ a po jeho úplnom vyladení sa začína pracovať na vizuálnom návrhu /technické pohľady alebo 3D vizualizácia/.

Komunikujeme s investorom,

počúvame jeho požiadavky a snažíme sa ich v našom návrhu zohľadniť. Od tejto etapy preto závisí celkový výsledok, rozsah, výška nákladov a samozrejme architektonická kvalita diela. projekt pre vydanie uzemneho rozhodnutia

Projekt pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR)

V niektorých prípadoch projektov väčšieho rozsahu alebo v prípade zásadných zmien funkcie či objemu je potrebné vypracovať Projekt pre vydanie územného rozhodnutia. Projekt vychádza z architektonickej štúdie, ale riešime tu širšie súvislosti technického charakteru. V tejto fáze sa zaoberáme bezkonfliktným napojením objektu na okolie a na všetky dostupné inžinierske siete vrátane riešenia dopravy.

Súčasťou projektu sú od tohoto momentu aj „profesie“ ako statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektro, požiarna ochrana a pod.

Projekt pre vydanie stavebného povolenia (SP)

Po dopracovaní architektonickej štúdie sa spracuje projekt pre stavebné povolenie a v 95% tento projekt slúži pre realizáciu stavby.

Vypracovanie projektov. Ďalší stupeň nasledujúci po DÚR. V jednoduchších, alebo menších projektoch je možné DÚR a DSP spojiť a vypracovať projekt pre tzv. „zlúčené konanie“ (tiež DSP). V tejto etape sa okrem vyššie uvedených úkonov podrobnejšie projektujú aj vnútorné inštalácie, stavebné konštrukcie, materiálové riešenie.

Zabezpečujeme samozrejme aj koordináciu profesií v súlade s projektom tak, aby neskôr došlo k úspešnému vydaniu stavebného povolenia.

Realizačný projekt (RP)

V realizačnom projekte detailne projektujeme celú konštrukčno-technickú stránku objektu. Navrhujeme konštrukčné detaily, výkazy okien, materiálov a prvkov. Projekt je vypracovaný v podrobných v mierkach 1:50, 1:25, alebo 1:10.

Súčasťou realizačného projektu je často aj výkaz výmer a rozpočet. Cena realizačného projektu sa niekoľkonásobne vráti nákladmi ušetrenými pri samotnej výstavbe.

V prípade menších stavieb je možné RP spojiť s DSP a dodať takzv. „jednostupňový projekt“. Ušetrí to síce trochu čas a časť nákladov na projekt, ale hrozí riziko, že pri dodatočnom zapracovaní požiadaviek od stavebného úradu bude potrebné veľkú časť detailne vypracovaného projektu prerábať…

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.