júl 20 2018 0Comment

Ako si vybrať projekt aby som neprerobil?

Ako si vybrať projekt aby som neprerobil?

Ako si vybrať projekt aby som neprerobil? Výstavba rodinného domu začína výberom vhodnej lokality, veľkosti a tvaru pozemku. Rozhodovanie sa, aký dom na pozemok umiestniť, by malo byť súčasťou výberu pozemku. V zásade by malo platiť, že výber tvaru a veľkosti pozemku musí odpovedať vybranému projektu stavby, resp. výber projektu stavby prispôsobiť už kúpenému pozemku.

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím v stavebnom konaní. Určuje veľkosť a umiestnenie stavby rodinného domu, resp. inej stavby, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika) a iné podmienky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania.

Výber projektovej dokumentácie stavby

Kúpou pozemku ste spravili prvý krok k vášmu novému domu. Teraz nasleduje fáza výberu projektovej dokumentácie stavby, ktorá bude spĺňať vaše požiadavky bývania a zároveň regulatívy vydané obcou. Pri voľbe typu a tvaru domu môžete využiť ponukové katalógy rodinných domov niekoľkých projekčných kancelárii na Slovensku, prípadne sa môžete obrátiť sa na projektanta (architekta) a požiadať o vypracovanie projektu „na mieru“ podľa vašich predstáv.

Katalógový alebo individuálny projekt?

Každý z uvedených variantov má svoje plusy aj mínusy.

Katalógový projekt umožňuje stavebníkovi získať predstavu o tvare, rozmeroch a členení stavby bez nutnosti definovať svoje vlastné požiadavky projektantovi. Zo širokého spektra katalógových projektov si dokážete vybrať ten, ktorý bude najviac vyhovovať vaším požiadavkám. Pri výbere projektu treba zohľadniť regulatívy pre umiestnenie domu na pozemku, ktoré vydáva obec.

Dôležitým kritériom je šírka priečelia domu tak, aby boli dodržané odstupy od hraníc pozemku alebo susedných stavieb, ako aj koeficient zastavania pozemku. Výber domu môžete spraviť v pohodlí svojej obývačky a následne vybraný hotový projekt zakúpiť. Prípravu vami objednaného projektu zabezpečí projektová kancelária, z ktorej katalógu ste si projekt vybrali. Doba prípravy závisí od zvoleného typu domu.

Staršie projekty budete mať pripravené za niekoľko dní, kým na novinky uvedené v najnovšom vydaní katalógu si počkáte aj niekoľko týždňov.

Výhody

Výhodou katalógového projektu je jeho takmer okamžitá dostupnosť a relatívne nízka cena. K projektu domu si môžete navyše zakúpiť alebo získate zdarma aj projekt garáže, prípadne prístrešku na auto alebo žumpy.

Nevýhody

Nevýhodou je, že v prípade požiadavky na úpravu projektu podľa vašich predstáv alebo doprojektovanie napríklad suterénu narazíte na problém. Projekčná kancelária zvyčajne vydá na vami zakúpený projekt písomný súhlas s realizáciou vopred stanovených úprav a zmien, ale samotné úpravy musíte zveriť inému zodpovednému projektantovi.

Ďalšou nevýhodou je, že niektoré projekčné kancelárie nedodávajú s projektom domu aj situáciu osadenia stavby na pozemku a projektové dokumentácie prípojok na inžinierske siete. Vyhotovenie situácie a projektov prípojok je potrebné zadať inému projektantovi. Úprava projektu, doprojektovanie časti domu ako aj doprojektovanie situácie osadenia stavby na pozemku a projektov prípojok predlžuje celkovú dobu na prípravu projektu a zvyšuje sa samotná cena projektu.

Celková cena po zarátaní úpravy a doprojektovania sa môže blížiť cene projektu na mieru.

Individuálny projekt na mieru odporúčame pre stavebníkov, ktorí majú predstavu, ako by mal ich dom vyzerať. Majú svoje požiadavky na objektovú skladbu a funkčné prepojenie miestností. Svojimi požiadavkami definujú projektantovi isté regulatívy, ktoré požadujú zakomponovať do návrhu projektu domu.

Ďalšia skupina stavebníkov, ktorí sa rozhodujú pre projekt na mieru sú tí, ktorí potrebujú naprojektovať stavbu presne podľa rozmeru pozemku.

Projektu na mieru

Výhodou projektu na mieru je individuálny prístup projektanta k zákazníkovi. Ten sa v čo najväčšej miere snaží preniesť jeho požiadavky do projektov. Na druhej strane, projektant sa svojimi skúsenosťami snaží stavebníka usmerniť a vytvoriť tak projekt domu, Ten bude spĺňať všetky technické požiadavky na bezpečnú prevádzku domu.

Nevýhodou projektu domu na mieru je doba dodania projektu zo strany projektanta, ktorá sa pohybuje rádovo v mesiacoch. Treba si uvedomiť, že projekt stavby pozostáva okrem architektúry aj z profesií (statika, ústredné vykurovanie, zdravotechnika, elektroinštalácia, požiarna ochrana), ktoré zabezpečujú viacerí projektanti špecialisti. Ich práca na projekte sa môže začať až po kompletnom vypracovaní projektu architektúry.

Ďalšou nevýhodou oproti katalógovému projektu je jeho cena. Kým katalógový projekt sa predáva vo veľkom počte kópií, individuálny projekt sa tvorí pre konkrétneho zákazníka. Takže tomu odpovedá aj jeho cena.

webmaster