Blog

Kolaudácia – ako na to

Aby ste mohli po ukončení výstavby rodinného domu nehnuteľnosť riadne užívať je potrebné ju skolaudovať. Kedy je možné kolaudovať: • stavba musí mať hotovú strechu s odvodnením a bleskozvodom, komín, okná a dvere, všetky inštalácie, zariaďovacie predmety v kúpeľniach, povrchové úpravy stien, stropov a podláh, schodisko a balkóny so zábradliami a všetky prípojky inžinierskych sietí […]

Novela o energetickej hospodárnosti budov zvyšuje príspevok na zateplenie domu.

Tohtoročný plán zavádzania nových legislatívnych zmien spojených s bývaním sa vo februári začal napĺňať. Ako prvý prišiel na rad štátny príspevok na zateplenie starších rodinných domov, ktorý bude odteraz ešte štedrejší. Je to už zopár dní, čo sa verejnosť začala oboznamovať s novými podmienkami príspevku na zateplenie starších rodinných domov. S príchodom februára totiž vláda schválila návrh novely […]

Tradičný alebo väzníkový krov?

Tradičný alebo väzníkový krov? Dôležitou súčasťou každého stavebného diela v pozemnom staviteľstve je zastrešenie, ktoré buď stavebné dielo zakončuje, alebo ho samo vytvára. Zastrešenie chráni stavebné dielo pred účinkami poveternostných vplyvov, najmä pred vetrom, dažďom a snehom, s ktorými prichádza priamo do styku. Niekedy sa vyžaduje zastrešenie s tepelnoizolačnými vlastnosťami. V tomto prípade zastrešenie chráni […]