Blog

Tradičný alebo väzníkový krov?

Tradičný alebo väzníkový krov? Dôležitou súčasťou každého stavebného diela v pozemnom staviteľstve je zastrešenie, ktoré buď stavebné dielo zakončuje, alebo ho samo vytvára. Zastrešenie chráni stavebné dielo pred účinkami poveternostných vplyvov, najmä pred vetrom, dažďom a snehom, s ktorými prichádza priamo do styku. Niekedy sa vyžaduje zastrešenie s tepelnoizolačnými vlastnosťami. V tomto prípade zastrešenie chráni […]