Rodinný dom Hviezdoslavov

Rodinný dom Hviezdoslavov

Rodinný dom Hviezdoslavov

Rodinný dom Hviezdoslavov. Trojpodlažná budova s pivnicou, tehla porotherm s výplňou – s izolačnou minerálnou vlnou tehlových dutín. Dvojitá strešná konštrukcia z dôvodu viditeľných hoblovaných trámov v podkroví! Tiež sa realizovala samostatná vinná pivnica a oplotenie premac „antico“. Realizované len do hrubej stavby v roku 2012.

Hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti pozemných stavieb komplexnou formou. Ponúka práce od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu. Ponuka technickej pomoci pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre obstarávateľa stavby je najspoľahlivejšou metódou pre dosiahnutie optimálneho riešenia po všetkých stránkach.

Vďaka dlhodobej skúsenosti, vysokej odbornosti a zručnosti našich pracovníkov Vám ponúkame zabezpečenie kompletnej realizácie v súlade s Vašimi požiadavkami. Zameriavame sa hlavne na výstavbu a kompletné rekonštrukcie administratívnych a výrobných objektov, bytových a rodinných domov, ako aj prístavby a stavby objektov rôzneho využitia.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.