Rekonštrukčné práce - Vodné dielo Gabčíkovo

Rekonštrukčné práce Vodné dielo Gabčíkovo

Rekonštrukčné práce Vodné dielo Gabčíkovo

Rekonštrukčné práce Vodné dielo Gabčíkovo – prevádzka najväčšieho vodného diela v strednej Európe Vodnom diele Gabčíkovo si vyžaduje pravidelnú údržbu, aby sa zabezpečil jeho bezproblémový chod. Dlhodobá pravidelná prevádzka Vodného diela Gabčíkovo sa podpísala pod akútnu potrebu opravy najväčších plavebných komôr (najväčšia prepravná výška) na svete, ktoré zabezpečujú plavebnú cestu Dunajom už vyše 20 rokov.

Aktuálne prebieha rekonštrukcia plavebných komôr s kompletnou rekonštrukciou hydrauliky dolných vrát a regulačných uzáverov vtokov a výtokov. Súčasťou rekonštrukčných prác je aj obnova ostatných zabezpečovacích zariadení a podporných služieb.

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s prácami na technických dielach a objektoch. Zabezpečujeme komplexnú výrobu, rekonštrukcie a opravy všetkých komponentov týchto objektov (rozvody, drážky, haťové polia, ložiská, vráta a iné). Sme radi že sme zúčastnený na tejto rozsiahlej dodávke prác a tak prispejeme aj my k rozsiahlej rekonštrukcii.

Sférická 360° Panoráma

Foto galéria z briebehu prác

Foto galéria z priebehu prác Vodné dielo Gabčíkovo

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.