Rekonštrukčné práce - Milking

Rekonštrukčné práce Milking

Rekonštrukčné práce Milking

Rekonštrukčné práce Milking – hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti pozemných stavieb komplexnou formou.

Ponúka práce od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu.

Realizované stavby- naša stavebná firma už viac rokov úspešne podniká v oblasti stavebných a rekonštrukčných prác.

Ponuka technickej pomoci pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre obstarávateľa stavby je najspoľahlivejšou metódou pre dosiahnutie optimálneho riešenia po všetkých stránkach.

Vďaka dlhodobej skúsenosti, vysokej odbornosti a zručnosti našich pracovníkov Vám ponúkame zabezpečenie kompletnej realizácie v súlade s Vašimi požiadavkami.

Zameriavame sa hlavne na výstavbu a kompletné rekonštrukcie administratívnych a výrobných objektov, bytových a rodinných domov, ako aj prístavby a stavby objektov rôzneho využitia.

Foto galéria z priebehu prác Milking

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.