Rekonštrukčné práce - Domov sociálnych služieb Bratislava

Rekonštrukčné práce Domov sociálnych služieb Bratislava

Rekonštrukčné práce Domov sociálnych služieb Bratislava

Dnes Vám ukážeme ďalšiu úspešne dokončenú rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktorú má za sebou Domov sociálnych služieb Bratislava. Predmetom tejto rekonštrukcie bola kompletná obnova vnútorných častí objektu a opláštenia dvoch budov sociálneho zariadenia ako aj samotnej strechy.

V priebehu rokov sa síce zabezpečovalo postupné zveľaďovanie priestorov, ale vždy išlo iba o etapovité riešenia. Často sa museli finančné prostriedky použiť na odstránenie havárií, ale to neriešilo ďalší proces rekonštrukcie a celkovej modernizácie spomínaného priestoru. Z tohto dôvodu mestská časť hľadala možnosti, čím by sa mohlo dosiahnuť nielen odstránenie havarijného stavu, ale zároveň by sa zrekonštruovali priestory a objekt samotný.

Rekonštrukčné práce Domov sociálnych služieb Bratislava, zateplenie fasády a strechy, výmena drevených okenných konštrukcií a parapetov, nové sklobetónové výplne, oprava zábradlia na hornej terase, odstránenie komína, nový osobný výťah a nové bleskozvody, revízia bleskozvodov, , výmena dažďových zvodov, prečistenie kanalizácie.

Naša spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s prácami na technických dielach a objektoch. Zabezpečujeme komplexnú výrobu, rekonštrukcie a opravy všetkých komponentov týchto objektov (rozvody, drážky, haťové polia, ložiská, vráta a iné). Sme radi že sme zúčastnený na tejto rozsiahlej dodávke prác a tak prispejeme aj my k rozsiahlej rekonštrukcii. V priebehu rokov sa síce zabezpečovalo postupné zveľaďovanie priestorov, ale vždy išlo iba o etapovité riešenia. Často sa museli finančné prostriedky použiť na odstránenie havárií, ale to neriešilo ďalší proces rekonštrukcie a celkovej modernizácie spomínaného priestoru. Z tohto dôvodu mestská časť hľadala možnosti, čím by sa mohlo dosiahnuť nielen odstránenie havarijného stavu, ale zároveň by sa zrekonštruovali priestory a objekt samotný.

Foto galéria z priebehu prác Domov sociálnych služieb Bratislava

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.