Rekonštrukcia strechy KD Cultus Bratislava

Kompletná rekonštrukcia strechy KD Cultus Bratislava

Rekonštrukcia strechy KD Cultus Bratislava

Rekonštrukcia strechy KD Cultus Bratislava spočívala v demontáži starej krytiny. Jestvujúci krov zostal zachovaný a podľa potreby sme ho spevňovali, alebo vymenili poškodené krokvy. Výšky krokiev bolo potrebné zrovnať a zuhľovať, aby sme dosiahli súvislú strešnú rovinu. Na krokvy sme namontovali podstrešnú fóliu, ktorá slúži, ako záchytná izolácia v prípade orosenia krytiny. Škridlové strechy nie sú až tak náchylné na rosenie. Podstrešná fólia tiež pomáha odvádzať vlhkosť z povalového priestoru.

Ďalej sme montovali kontralaty a latovanie, ktoré slúžia na uchytenie strešnej krytiny. Latovanie ošetrujeme ochranou proti červotočom a plesniam. Tým je zaistená dlhšia životnosť latovania. Súčasťou kompletnej rekonštrukcie strechy je rekonštrukcia komínov, nový bleskozvod s revíziou, nové žľaby (ríny) a zvodové rúry, snehové zábrany.

Hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti pozemných stavieb komplexnou formou. Ponúka práce od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu. Ponuka technickej pomoci pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre obstarávateľa stavby je najspoľahlivejšou metódou pre dosiahnutie optimálneho riešenia po všetkých stránkach.

Vďaka dlhodobej skúsenosti, vysokej odbornosti a zručnosti našich pracovníkov Vám ponúkame zabezpečenie kompletnej realizácie v súlade s Vašimi požiadavkami. Zameriavame sa hlavne na výstavbu a kompletné rekonštrukcie administratívnych a výrobných objektov, bytových a rodinných domov, ako aj prístavby a stavby objektov rôzneho využitia.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.