Obnova kostola

Obnova kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne

Obnova kostola v Šamoríne

a revitalizácia priľahlého parku.

Románsko-gotický kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne sa môže pochváliť novou fasádou. Dostal ju v rámci projektu Obnova kostola v Šamoríne, ktorá sa realizovala od mája 2014. Súčasne boli odstránené aj viaceré stromy z jeho bezprostredného okolia.

V súčasnosti Románsko-gotický kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi v Šamoríne sa môže pochváliť novou fasádou, strechy a celkovou obnovou stien. Stavebnú dodávku realizovala fy. Genesis pozemné stavby. Samotnej obnove predchádzal výskum, ktorý priniesol zásadné poznatky k architektonickému vývoju stavby a posunul datovanie vzniku prvého kostola minimálne už do 12. storočia.

Vďaka dlhodobej skúsenosti, vysokej odbornosti a zručnosti našich pracovníkov sme ponúkli zabezpečenie kompletnej realizácie v súlade s požiadavkami. Zamerali sme sa hlavne na výstavbu a kompletné rekonštrukcie objektov, ako aj prístavby a stavby objektov rôzneho využitia.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.