Montovaná hala

Montovaná hala

Montovaná oceľová hala

Realizujeme objekty ako montovaná oceľová hala, sklady, kryté jazdiarne. Športové haly a rôzne druhy zastrešenia podľa vašich požiadaviek. Montované haly dodávame tiež so špeciálne vyvinutým zatepľovacím systémom.

Naša stavebná firma už viac rokov úspešne podniká v oblasti stavebných a rekonštrukčných prác. Hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti pozemných stavieb komplexnou formou. Ponúka práce od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu. Ponuka technickej pomoci pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre obstarávateľa stavby je najspoľahlivejšou metódou pre dosiahnutie optimálneho riešenia po všetkých stránkach.

Vďaka dlhodobej skúsenosti, vysokej odbornosti a zručnosti našich pracovníkov Vám ponúkame zabezpečenie kompletnej realizácie v súlade s Vašimi požiadavkami. Zameriavame sa hlavne na výstavbu a kompletné rekonštrukcie administratívnych a výrobných objektov, bytových a rodinných domov, ako aj prístavby a stavby objektov rôzneho využitia.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.