Bytový dom Staré Grunty Bratislava

Bytový dom Staré Grunty Bratislava

Bytový dom Staré Grunty Bratislava

Pri projektovaní bytových a polyfunkčných objektov ako Bytový dom Staré Grunty Bratislava kladieme dôraz na funkčnosť budúcej stavby. Výstavba bytového domu z tradičných materiálov.

Naša stavebná firma už viac rokov úspešne podniká v oblasti stavebných a rekonštrukčných prác. Hlavnou náplňou činnosti firmy sú projekčné a najmä realizačné práce v oblasti pozemných stavieb komplexnou formou. Ponúka práce od návrhu projektového riešenia vrátane inžinierskej činnosti, cez samotnú realizáciu, až po jej kolaudáciu. Ponuka technickej pomoci pri spracovaní základnej koncepcie riešenia pre obstarávateľa stavby je najspoľahlivejšou metódou pre dosiahnutie optimálneho riešenia po všetkých stránkach.

Vďaka dlhodobej skúsenosti, vysokej odbornosti a zručnosti našich pracovníkov Vám ponúkame zabezpečenie kompletnej realizácie v súlade s Vašimi požiadavkami. Zameriavame sa hlavne na výstavbu a kompletné rekonštrukcie administratívnych a výrobných objektov, bytových a rodinných domov, ako aj prístavby a stavby objektov rôzneho využitia.

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.