Prečo stavať s nami ?

Zabezpečujeme podľa objednávky investora projektovú dokumentáciu všetkých druhov pozemných stavieb, vrátane profesii. Náš dynamický profesionálny kolektív architektov a projektantov sa stále usiluje o to, aby predstava a vkus investora bola stopercentne premietnutá do konštrukcií projektovej dokumentácie a to aj pri stanovenom investičnom rámci.

Výstavba a rekonštrukcia – revitalizácia pozemných stavieb: rodinné domy, občianske budovy, priemyselné objekty. Okruh činnosti tiež tvoria: búracie a demolačné práce, úpravy terénnou – zemné práce.

Váš ideálny projekt !

Každý má svoje vlastné predstavy o svojom rodinnom dome. Preto pripravíme pre Vás dom podľa vlastných predstáv. Vieme zrealizovať aj tie najodvážnejšie predstavy za prijateľnú cenu. Naši odborníci na stretnutiach so záujemcami o výstavbu úsporných rodinných domov nájdu tie najoptimálnejšie riešenia. Architekt vytvorí pre klienta projekt šitý na mieru.

Naša spoločnosť sa zameriava na murované domy z najmodernejších klasických stavebných materiálov.

Ako na to ?

Úvodné stretnutie

Najlepšie je osobné stretnutie na mieste stavby. Obzrieme si riešený objekt či parcelu, vypočujeme si predstavy investora, na vlastnej koži pocítime čaro miesta. Priamo z prvej ruky tak máme podrobný obraz o rozsahu a možnostiach, ktoré sa tu skrývajú.

Je dobré si s investorom prejsť všetky potrebné podklady a vypočuť si jeho požiadavky na budúcu stavbu. Na základe tohto stretnutia navrhneme rozsah ponúkaných služieb s cenovou ponukou a po dohode s investorom dôjde k podpisu zmluvy.

Zdokumentovanie pôvodného stavu

V prípade, že sa jedná o rekonštrukciu objektu (priestoru), ku ktorému neexistuje pôvodná výkresová dokumentácia, zabezpečujeme zameranie objektu spolu s fotodokumentáciou. Výstupom je výkresová dokumentácia pôvodného stavu, ktorá slúži ako podklad pre nasledujúce stupne projektu. Vieme zabezpečiť aj geodetické zameranie objektu a parcely, alebo inžiniersko-geologický prieskum územia.

V prípade nejasných statických pomerov, vieme zabezpečiť statický posudok na pôvodný objekt. atelier yesss koncepčný návrh

Koncepčný návrh

Projekt sa začína tvoriť v širších súvislostiach. V prvej fáze sa navrhne základný koncept a celkové rozloženie objemov a priestorov. Koncept je kľúčový, pretože od neho sa odvíja všetko ďalej. Keď sa Vám raz zunuje tapeta, dá sa ľahko vymeniť, ale celkovo zle rozvrhnutý priestor sa ťažko a nákladne upravuje.

Architektonická štúdia (AŠ)

Architektonická štúdia je spolu s Koncepčným návrhom kľúčovou zložkou našej práce. Riešime celkový návrh od širších súvislostí, celkovú dispozíciu cez farebnosť až po interiérový dizajn. Prostredníctvom vizualizácií a animácii sa snažíme o čo najväčšiu názornosť nášho návrhu nie len pre nás, ale aj pre investora.

Komunikujeme s investorom, počúvame jeho požiadavky a snažíme sa ich v našom návrhu zohľadniť. Od tejto etapy preto závisí celkový výsledok, rozsah, výška nákladov a samozrejme architektonická kvalita diela. projekt pre vydanie uzemneho rozhodnutia

Projekt pre vydanie územného rozhodnutia (DÚR)

V niektorých prípadoch projektov väčšieho rozsahu alebo v prípade zásadných zmien funkcie či objemu je potrebné vypracovať Projekt pre vydanie územného rozhodnutia. Projekt vychádza z architektonickej štúdie, ale riešime tu širšie súvislosti technického charakteru. V tejto fáze sa zaoberáme bezkonfliktným napojením objektu na okolie a na všetky dostupné inžinierske siete vrátane riešenia dopravy.

Súčasťou projektu sú od tohoto momentu aj „profesie“ ako statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektro, požiarna ochrana a pod.

Projekt pre vydanie stavebného povolenia (SP)

Ďalší stupeň nasledujúci po DÚR. V jednoduchších, alebo menších projektoch je možné DÚR a DSP spojiť a vypracovať projekt pre tzv. „zlúčené konanie“ (tiež DSP). V tejto etape sa okrem vyššie uvedených úkonov podrobnejšie projektujú aj vnútorné inštalácie, stavebné konštrukcie, materiálové riešenie.

Zabezpečujeme samozrejme aj koordináciu profesií v súlade s projektom tak, aby neskôr došlo k úspešnému vydaniu stavebného povolenia.

Realizačný projekt (RP)

V realizačnom projekte detailne projektujeme celú konštrukčno-technickú stránku objektu. Navrhujeme konštrukčné detaily, výkazy okien, materiálov a prvkov. Projekt je vypracovaný v podrobných v mierkach 1:50, 1:25, alebo 1:10. Súčasťou realizačného projektu je často aj výkaz výmer a rozpočet. Cena realizačného projektu sa niekoľkonásobne vráti nákladmi ušetrenými pri samotnej výstavbe.

V prípade menších stavieb je možné RP spojiť s DSP a dodať takzv. „jednostupňový projekt“. Ušetrí to síce trochu čas a časť nákladov na projekt, ale hrozí riziko, že pri dodatočnom zapracovaní požiadaviek od stavebného úradu bude potrebné veľkú časť detailne vypracovaného projektu prerábať…

Pozrite si našu aktuálnu ponuku rodinných domov.